Menu

02133901412-02133907931-02133917983

info@clinicsanatab.com

فلنج

فلنج

فلنج

posted in مقالات by کلینیک صنعت آب

فلنج چیست ؟

فلنج ها یکی از اتصال دهنده های لوله ها – شیر آالت و دستگاهها به یکدیگر می باشد . فلنج بصورت قطعه دیسکی شکل است که همیشه بصورت جفت به کمک پیچ و مهره دو قطعه را به هم وصل می کند و به آسانی باز می شود و برای فشارهای کم و باال مناسب است. آببندی بین دو فلنج توسط الیی(Gasket) که بین آنها قرار داده می شود انجام می گیرد . فلنج ها از جنس فوالد ، آلیاژهای فوالد ، چدن و دیگر فلزات ساخته می شود.


 
طبقه بندی فلنج ها بر حسب نوع صفحه (Flange Facing):
1- فلنج با سطح ساده (Flat Face) :
در این نوع فلنج ها سطح یك فلنج كه باید در مقابل سطح فلنج دیگر قرار گیرد صاف می باشد . معمولا فلنج های چدنی و یا فولادی كه در فشارهای كم كاربرد دارند از این نوع ساخته می شوند.
2- فلنج با سطح برجسته (Raised Face) :
در این نوع فلنج ها سطح فلنج كه درمقابل فلنج دیگر قرارگرفته و بر روی آن لایی قرار داده می شود و نسبت به سطح كلی فلنج برجسته تر ساخته می شود .
بر اساس استاندارد مقدار برجستگی درتمام اندازه ها برای كلاس های 150و 300 برابر 1.6 میلیمتر وكلاس های بالاتر برابر 6.4 میلیمتر می باشد.
قسمت برجسته ممكن است كاملا صیقلی (Smooth Finish) و  یا دارای  شیار (Serrated Finish)  باشد واین شیارها یا بصورت هم مركز ویا حلزونی می باشد كه روش ساخت آن در استاندارد (mss-sp-6) مشخص گردیده است (معمولا عمق شیارها 0.4میلیمتر وفاصله آن از هم 0.8 میلیمتر می باشد)
 3-فلنج نر وماده (Male & Female) :
صفحه این نوع فلنجها كه بصورت جفت وجود دارد یكی دارای برامدگی (به ارتفاع 6.4 میلیمتر) و دیگری تو رفتگی (به عمق 5 میلیمتر می باشد).
 4- فلنج با صفحه دارای زبانه و شیاردار (Tongue & Groove Facing) :
این نوع فلنج نیز بصورت جفت وجود دارد و همانند فلنج نر و ماده بوده با این تفاوت كه قطر داخلی زبانه و شیار تا سوراخ فلنج (مسیر جریان) ادامه ندارد و بنابراین لایی (gasket) را روی قطر داخلی و خارجی خود نگه می دارد و همین باعث می شود لایی (gasket) از خوردگی و فرسودگی محفوظ بماند.
ساختمان زبانه و شیار مینیمم سطح لایی نوع مسطح را ایجاب می كند و بنابراین تحت فشار پیچ ها كمترین بار و ماكزیمم راندمان اتصالی(joint efficiency) ممكنه برای لائی های مسطح را خواهد داشت. دراین نوع اتصال میزان برامدگی زبانه6.4میلیمتر و میزان عمق شیار برابر 5میلیمتر می باشد.
5-فلنج با صفحه اتصال رینگی (Ring type joint facing):
جهت سرویس­های با دما و فشار باال بسـیار مناسـب است ولی گران­تر از بقیه نوع­ها می باشد. هر دو جفـت فلـنج که به هم متـصل می شوند، از لحاظ شکل و اندازه یکسان هستند. یک رینگ نیز در شیار بین دو صورت قرار می گیرد. یکی ازمزیت های این فلنج عدم برخورد دو صورت فلنج به یکدیگر است.
نحوه اتصال این فلنچ ها به این صورت است که بر روی صفحه هر فلنج یک محل رینگ تعبیه گردیده است بطوریکه وقتی دو فلنج روبروی هم قرار می گیرند یک رینگ بین آنها قرار گرفته و پس از محکم کردن فلنچ ها توسط پیچ و مهره این رینگ تحت فشار قرار گرفته و باعث آب بندی می شود. فلنچ های با صفحه اتصال رینگی در صنایع نفت و گاز برای سیستم های با فشار و دمای باال کاربرد دارد و در این صنایع نوع با مقطع 8 ضلعی بیشتر بکار می رود. چون این نوع رینگ ها تماس صفحه ای ایجاد می کنند در صورتی که رینگ های با مقطع بادامکی تماس خطی ایجاد می نمایند.
 

فلنج فلنج هسته فولادی


10 10, 93

about author

 

 

 

 

post a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.